SBOTOP

bet365 - Best Live Odds on All Asian Handicaps. - SIGN UP NOW!

M88.com


Main Menu | Preferences | Search | Register | Log In
 
  Registered Forum Members: 262677 and growing!

------------- Running -------------- - AsianBookie.Com Forums

AsianBookie Việt Nam In-Running 
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > ------------- Running --------------

    ABVN LiveChat! - Mới! [ 94 người đang trực tuyến ]
Search | Register | Log In
 ( Page 1 2 3 )  Go to Last Post    
Posted By Topic: ------------- Running --------------       - Views: 744
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:28 AM (9 days ago)
hottien052, phantomlancer, DAM TON and 7 others  10 Likes  
              #1
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Boyaca Chico 70'. Over 1.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
hottien052, phantomlancer, DAM TON and 7 others  10 Likes  
 Like     

Advertisement

hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:33 AM (9 days ago)            #2
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Boca Juniors 30' 0-0;  -0.5ft x3 & Over 1.5ft
Over HT 0.5 nhẹ

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:39 AM (9 days ago)            #3
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
York 9 75'. Over 2.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:43 AM (9 days ago)            #4
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Sao Paulo RS 73'. Over 0.5ft x3

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:43 AM (9 days ago)            #5
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Thấy nhau nổ đi mấy em 🙄

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:51 AM (9 days ago)            #6
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Boyaca Chico 70'. Over 1.5ft


Mở hàng ... 😅
Lose 🤮

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:51 AM (9 days ago)            #7
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Boca Juniors 30' 0-0;  -0.5ft x3 & Over 1.5ft
Over HT 0.5 nhẹ


Lose HT 🤮

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 8:54 AM (9 days ago)            #8
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Inter Miami 55' 0-0;. -0.25ft x2

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 9:01 AM (9 days ago)            #9
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
York 9 75'. Over 2.5ft


Đen như mỏ Chó, cứ hy vọng nó ghi bàn thì ăn kotex 😭
Lose 🤮

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 9:08 AM (9 days ago)            #10
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Sao Paulo RS 73'. Over 0.5ft x3


Mẹ kiếp còn mã Inter Miami thua luôn cho đủ bộ 🙄
Lose 🤮, nghỉ thôi 😭.

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
boyanhsaodem
15-Sep 2021 Wednesday 9:25 AM (9 days ago)            #11
Silver Member


Posts: 10619
Liked By: 3794
Joined: 19 Dec 14
Followers: 1
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
quote originally posted by hinh:

Mẹ kiếp còn mã Inter Miami thua luôn cho đủ bộ 🙄
Lose 🤮, nghỉ thôi 😭.
 


thẻ đỏ ghi bàn đm nhà nó
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 88,389,062 Tổng số thành viên: 3669
   Like     
tetehuc
15-Sep 2021 Wednesday 9:30 AM (9 days ago)            #12
*Gold Member*


Posts: 8415
Liked By: 7037
Joined: 14 Jun 12
Followers: 49
 


Tipsters
Championship:
AB$: -939,375
Ranked:
#4380

 
trọng tài nó đánh 0-0 rồi banh vào mà không công nhận vl 

***** GOOD LUCK *****

 
hinh  1 Likes  
 Like     
boyanhsaodem
15-Sep 2021 Wednesday 9:34 AM (9 days ago)            #13
Silver Member


Posts: 10619
Liked By: 3794
Joined: 19 Dec 14
Followers: 1
 


Tipsters
Championship:
Player has
not started

 
hay rồi bro
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
LET'S WIN TOGETHER TEAM
(Est. Dec 2009)

Hạng của đội: #1 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 88,389,062 Tổng số thành viên: 3669
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 9:58 AM (9 days ago)            #14
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Inter Miami 55' 0-0;. -0.25ft x2


1-0 😍, gỡ mã cuối được ít ghẻ 😅

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:03 AM (9 days ago)            #15
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
H2: Alajuelense 0-0;. -0.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:04 AM (9 days ago)            #16
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Santos 74' 0-0;. Over 0.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
Anhxeôm  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:05 AM (9 days ago)            #17
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Ai ghé thăm xin tặng 1 like ở trên qua con số 4 tks nhiều 😍.

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
boyanhsaodem and TuyếnTrươngBảo  2 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:08 AM (9 days ago)            #18
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santos 74' 0-0;. Over 0.5ft


0-1 😍

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
nguyễntrungThai  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:16 AM (9 days ago)            #19
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Pacific 36' 0-0;. Over 1.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:28 AM (9 days ago)            #20
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Santos Laguna 19' 0-0;. Over HT 0.5

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:40 AM (9 days ago)            #21
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
H2: Alajuelense 0-0;. -0.5ft


Mồi nhẹ kích nổ 💥
Alajuelense 79'. Over 0.5ft

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:41 AM (9 days ago)            #22
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santos Laguna 19' 0-0;. Over HT 0.5


Santos Laguna 32'. Over 1.5ft

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:46 AM (9 days ago)            #23
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Thằng Costa Rica & Concacaf sáng mà im re 🙄

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:50 AM (9 days ago)            #24
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santos Laguna 19' 0-0;. Over HT 0.5


Mẹ kiếp nổ nghịch 😅
0-1 😍

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:52 AM (9 days ago)            #25
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Ghi bàn xong cởi chuồng à,sao kotex 😜

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:54 AM (9 days ago)            #26
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santos Laguna 19' 0-0;. Over HT 0.5


Lose 🤮

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 10:55 AM (9 days ago)            #27
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
H2: Alajuelense 0-0;. -0.5ft


Lose 🤮

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:10 AM (9 days ago)            #28
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Pacific 75'. Over 1.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:27 AM (9 days ago)            #29
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Santos Laguna 60'. Over 0.75 > 0.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 11:28 AM (9 days ago)            #30
Senior Member


Posts: 823
Liked By: 280
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3885

 
quote originally posted by hinh:

Pacific 75'. Over 1.5ft


Húp a
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,782,500 Tổng số thành viên: 217
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:28 AM (9 days ago)            #31
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Pacific 75'. Over 1.5ft


1-1 😍

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:29 AM (9 days ago)            #32
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Pacific 36' 0-0;. Over 1.5ft


1-1 😍

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:31 AM (9 days ago)            #33
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Hi! Dam Ton, 8 năm mới gặp lại 😁.

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
DAM TON  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:35 AM (9 days ago)            #34
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santos Laguna 60'. Over 0.75 > 0.5ft


Sắp 💥
68'. Over 0.5ft x2

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:37 AM (9 days ago)            #35
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Pumas Tabasco 38'. Over 1.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 11:43 AM (9 days ago)            #36
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Căn vậy 🙄, còn 15' đá đồng lựa ăn 9 😜.

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:00 PM (9 days ago)            #37
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Santos Laguna 60'. Over 0.75 > 0.5ft


Bù giờ 💥
0-1 😍

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:00 PM (9 days ago)            #38
Senior Member


Posts: 823
Liked By: 280
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3885

 
Húp santos laguna a
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,782,500 Tổng số thành viên: 217
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:01 PM (9 days ago)            #39
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Sắp 💥
68'. Over 0.5ft x2


0-1 😍

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:05 PM (9 days ago)            #40
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Home múc trước đi nào 🙄

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:07 PM (9 days ago)            #41
Senior Member


Posts: 823
Liked By: 280
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3885

 
quote originally posted by hinh:

Home múc trước đi nào 🙄


Way trước rồi a, hy vọng home uống thuốc kích dục kaka
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,782,500 Tổng số thành viên: 217
   Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:14 PM (9 days ago)            #42
Senior Member


Posts: 823
Liked By: 280
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3885

 
quote originally posted by hinh:

Pumas Tabasco 38'. Over 1.5ft


Húp, gỡ gạc lại lúc sáng rồi a ơi :D
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,782,500 Tổng số thành viên: 217
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:18 PM (9 days ago)            #43
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Pumas Tabasco 38'. Over 1.5ft


2-0 😍, mã này còn goal. Canh over 2.5ft @9 vào

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
phantomlancer and kent6688  2 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:22 PM (9 days ago)            #44
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi phantomlancer:

Húp, gỡ gạc lại lúc sáng rồi a ơi :D


Gỡ rồi mà hỏng thấy tks + 1 triệu like ủng hộ tinh thần 😜.

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
phantomlancer  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:24 PM (9 days ago)            #45
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Thật sự khi người ta post mà win mình theo thắng tks người ta, tinh thần lên cao 👍.

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
phantomlancer  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:27 PM (9 days ago)            #46
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Pumas Tabasco 69'. Over 2.5ft

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
BaoTran09 and phantomlancer  2 Likes  
 Like     
phantomlancer
15-Sep 2021 Wednesday 12:27 PM (9 days ago)            #47
Senior Member


Posts: 823
Liked By: 280
Joined: 11 Jan 14


Warned count
(last 30 days):Tipsters
Championship:
AB$: 16,250
Ranked:
#3885

 
quote originally posted by hinh:

Thật sự khi người ta post mà win mình theo thắng tks người ta, tinh thần lên cao 👍.


Cảm ơn a ạ, e like rồi mà
AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
Victory Faith Team
(Est. Sep 2020)

Hạng của đội: #11 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 18,782,500 Tổng số thành viên: 217
 
hinh  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:35 PM (9 days ago)            #48
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi phantomlancer:

Cảm ơn a ạ, e like rồi mà


Nghi 3-0 quá 🙄

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
phantomlancer  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:41 PM (9 days ago)            #49
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Còn 5' nổ đi nào 🙄.

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
 
boyanhsaodem  1 Likes  
 Like     
hinh
15-Sep 2021 Wednesday 12:58 PM (9 days ago)            #50
*Gold Member*


Posts: 48963
Liked By: 28476
Joined: 24 Sep 17
Followers: 77


Tipsters
Championship:
AB$: -1,843,125
Ranked:
#4536

 
Trích dẫn nguồn gốc đăng bởi hinh:
Pumas Tabasco 69'. Over 2.5ft


Lose 🤮

 

AsianBookie Tipsters Championship
Thành viên của đội:
BNW
(Est. May 2019)

Hạng của đội: #5 - Điểm của đội (50 thành viên dẫn đầu): AB$ 52,795,312 Tổng số thành viên: 256
   Like     
[Go Back to Top]
 Main Menu > AsianBookie Việt Nam In-Running > ------------- Running --------------

Share this topic on:Change Timezone:   
 
58.3 ms

AsianBookie.com Forums Home | Back to AsianBookie.com

© Copyright 1998-2021 AsianBookie.Com - All rights reserved.
Advertise Feedback WAP Privacy Policy Terms of Service